Programa > Mesas redondas

Os contidos do Congreso agrúpanse ao redor de dous grandes bloques: a aplicación nos centros dos modelos extraídos das experiencias piloto previas e a problemática relativa ao cambio climático. Este último supón a creación de tres mesas redondas de comunicación:

  • Impactos e riscos do cambio climático. Exposta desde unha dobre vertente: por unha banda os riscos que os cambios do clima supuxeron para as especies ao longo da historia da Terra, moitos dos cales provocaron a súa extinción; por outro os riscos do aumento acelerado actual da temperatura e os seus impactos, que se visualizan nos ecosistemas terrestres e acuáticos.

  • Mitigación e adaptación. Con carácter retrospectivo, nesta mesa redonda búscanse as claves da nosa armonización como especie aos cambios climáticos, analizando a necesidade dunha investigación meteorolóxica e climatolóxica para a adaptación actual e futura ao clima mediante a introdución das transformacións necesarias no sistema enerxético para a mitigación e adaptación ao cambio.

  • Resposta educativa ao cambio climático. Trataranse conceptos como a transversalidade, consustancial a calquera enfoque de Educación Ambiental, a potencialidade que achega a web 2.0 para abrir redes globais acordes co carácter do reto que supón facer fronte ao cambio climático, ou o seu interrelación coas ferramentas TIC das aulas.